Lavvanghus - et samtalehus for både børn, unge, voksne og organisationer

Måske tænker du at det du går og bøvler med, måske ikke er ”slemt nok”.

Jeg vurderer ikke problemer ud fra hvor ”svære” eller slemme de er.

Jeg er mere interesseret i, hvordan det lykkes problemer at få fat i menneskers liv, og ved, at det er muligt at vinde sit liv, eller sig selv, tilbage igen fra problemer og vanskeligheder.

Jeg er mere interesseret i, hvordan det kan lade sig gøre at stå lidt mere fast på det, man tror på og synes er et godt liv, og måske stå lidt mindre på det som andre mennesker synes, man skal gøre og mene.

Du er velkommen!

Jeg tilbyder både børn, unge og voksne samtaler. Ofte har jeg familiesamtaler, når det er de yngste børn som ikke trives.

Supervison til personalegrupper efter STAFET modellen.

Jeg tilbyder tillige Neurofeedback.


02.

Et samtalehus, for alle og enhver

02.

Psykoterapi

Nærværende samtaler, hvor der lyttes intensivt til din måde at anskue verden på for at kunne stille relevante og vigtige spørgsmål.

Familieterapi

Sammen finder vi ud af hvordan I gerne vil være familie sammen, og samtidigt får I hjælp til at se og forstå hinanden.

Børn og unge

Jeg brænder særligt for børn og unges trivsel – børn og unge skal opleve at føle sig elsket og betydningsfulde og gode nok præcis som de er.

Neurofeedback

Neurofeedback eller EEG træning kan i al sin enkelhed beskrives som medicinfri hjælp til selvkontrol og selvregulering af hjernen.