Supervision/undervisning

Er du interesseret i at blive bedre forberedt til at møde og støtte børn med ADHD og Autisme? 


Vil du gerne have mere viden om ADHD og Autisme profilerne, samt konkrete værktøjer til at håndtere udfordringer i skolehverdagen?


Jeg tilbyder undervisning specielt designet til lærere og pædagoger, hvor du kan opnå en dybere forståelse af profilerne og få konkrete redskaber til at støtte børn, som oplever udfordringer i skolen.

Det er et praksisnært undervisningsforløb, som kan bruges både til at blive klogere på profilerne ADHD og Autisme, men også går fint hånd i hånd med mellemformerne.


Kontakt mig for mere information og book et oplæg til din institution – lad os sammen arbejde hen imod en bedre fremtid for børn med ADHD og Autisme!

Supervision

Supervision kan hjælpe folkeskolen med at bedre kunne håndtere og rumme børn med særlige behov på flere måder. Ved at have regelmæssig supervision kan lærerne få støtte og vejledning i at udvikle nye pædagogiske metoder og tilgange, der bedst imødekommer behovene hos disse børn.


Styrkelse af lærernes kompetencer

Supervision kan være med til at styrke lærernes faglighed og udvikle deres pædagogiske praksis. Ved at få mulighed for at reflektere over og diskutere deres undervisningssituationer med en supervisor, kan lærerne få ny inspiration og værktøjer til at håndtere forskellige udfordringer i klasseværelset.

Bedre trivsel og konflikthåndtering

Supervision kan være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø og øge trivslen blandt både lærere og elever. Ved at få mulighed for at tale om og reflektere over de sociale og emotionelle udfordringer, som kan opstå i undervisningen, kan lærerne bedre håndtere konflikter og skabe et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Forbedret kvalitet i undervisningen

Gennem supervision kan lærerne få feedback på deres undervisning og få hjælp til at optimere deres pædagogiske metoder og tilgange. Dette kan være med til at forbedre kvaliteten i undervisningen.

Forebyggelse af stress og udbrændthed

Lærerjobbet kan være både krævende og stressende, og mange lærere oplever stress og udbrændthed i deres arbejde. Ved at indføre supervision kan skolen være med til at forebygge stress og udbrændthed blandt lærerne ved at give dem mulighed for at få støtte og sparring til at håndtere de udfordringer, de står overfor.

Øget fokus på trivsel og læring

Gennem supervision kan lærerne få bedre mulighed for at arbejde aktivt med elevernes trivsel og læring. Ved at reflektere over og diskutere både individuelle og kollektive udfordringer i undervisningen, kan lærerne skabe bedre rammer for elevernes trivsel og læring.


Hun var vildt god! Meget nær på vores virkelighed, og meget af det hun sagde kan bruges til alle mulige slags elever. Ikke kun diagnosebørn. Jeg fangede særligt det med hvor meget ro, der skal til, hvor meget der skal lyttes, og at det ofte er bedre at vente end at insistere på at tale om tingene med det samme.


Jeg tog især de helt konkrete råd med videre. F.eks. hvordan man forholder sig til gruppe-arbejde og lign. Og så var det også rart at høre noget om – sådan helt grund-læggende

– hvad der karakteriserer autisme, ADHD osv.

 

Så alt i alt: Kombinationen af konkret info om diagnoserne og de gode råd til hver-dagens praktik, synes jeg, fungerede godt, og det tog jeg med videre.