Individuelle terapeutiske forløb

Samtaler i et narrativt perspektiv er nærværende samtaler, hvor der lyttes intensivt til din måde at anskue verden på for at kunne stille relevante og vigtige spørgsmål til det, som giver dig vanskeligheder i livet.

Det kan være svære hændelser, følelser og erfaringer som du synes står i vejen for, at du kan leve det liv, som du ønsker dig.

Måske er du ked af noget, ramt af stress, have mistet et betydningsfuldt menneske, eller du kan have brug for fortælle om dine tanker, drømme, handlinger af helt andre grunde.


Jeg lytter og spørger ...

Terapeutiske samtaler med et narrativt perspektiv foregår i dialog, du vil derfor opleve at det ikke kun er dig der taler, men at vi sammen finder frem til, hvordan du bedst kan tale om dine vanskeligheder, får øje på andre veje at gå, og hvordan terapien tilpasses dig, og giver dig plads til dine egne tanker og ideer.

Du vil opleve at jeg lytter, spørger og skriver for at kunne gengive dine vigtige ord or fremadrettede fortællinger undervejs. Det kan gå relativt hurtigt, eller du kan have brug for at tale i længere tid.

Begge dele er muligt, et typisk forløb hos mig er på 5-10 terapeutiske samtaler.


Hastigheden for hvad og hvordan noget skal ske, er forskelligt og du behøver ikke at have ideer om at komme forberedt eller skulle vide med sikkerhed, hvad du vil med samtalerne.

Det er jo ikke sikkert, at du endnu har fornemmelse af en ”retning” for, hvad du mere præcist ønsker hjælp til.

Vi er alle forskellige og lever hvert vores liv.

Du er aktør i dit eget liv, og sammen med mig, kan du se på hvad du tynges af, hvad du vil ønske dig fremover. Ikke uden andres menneskers indflydelse, og det gør ikke nødvendigvis dit liv letter at leve, men det kan være godt at givtigt at afklare, hvad du ønsker og ikke ønsker at deltage i – eller hvad du selv ønsker at være medskaber af i relationen til andre omkring dig. Du er altid velkommen til at tage en ven/eller pårørende med til de terapeutiske samtaler.

Det kan være rart at komme sammen med én, som du kender og føler dig tryg ved.

Temaer andre har bragt ind i samtalerummet

• ADHD og Autisme spektrum forstyrrelse

Angst, eksamensangst, depression, OCD

• Ensomhed, jalousi

• Graviditet og efterfødselsreaktioner

• Misbrugsproblematikker, alkohol, euforiserende stoffer

• Skoleværring og mistrivsel

• Spiseforstyrrelser

• Overgreb

• Selvværdsproblematikker, tristhed, udbrændthed

• Traumer

• Unge med problemer

• Utroskab