Børn & Unge samtaler

Jeg møder ofte børn, hvor fortællingen er, at det er barnet/den unge, som opfattes som problemet både i institutionen, skolen og hjemmet.

Effekten af dette er, at børnenes selvværd og selvtillid påvirkes.

Når barnet den unge internaliseres som problemet, ses det ofte at barnet/den unge ikke trives og udvikles i hverken hjemmet, skolen eller fritiden.


Jeg brænder særligt for børn og unges trivsel

Børn og unge skal opleve at føle sig elsket og betydningsfulde og gode nok præcis som de er.

Jeg tilbyder børn- og unge terapi. Det kan både være med barnet/den unge alene, eller sammen med dig/jer som forældre.

(Du må som forældre til et barn under 13 år, altid forvente at blive inddraget).


Når jeg afholder børn/unge samtaler tager jeg altid udgangspunkt i det enkeltes barns/unge præmisser.

Jeg er derfor først og fremmest optaget af at få skabt en tryg og nænsom ramme for samtalen. Forældrene har derfor altid som udgangspunkt mulighed for at være til stede i samtalerummet.

Det kan være barnet/den unge føler sig trist uden at kende forklaringen, har længere episoder uden at ”kunne styre det selv”. Angst, bange, skoleværing og det uden at vide hvorfor. Føler sig alene eller måske ked af jeres skilsmisse?

Mobbet, i mistrivsel, eller på anden måde ser ud til at mistrives.

Jeg tror på, at det er afgørende at barnet/den unge har et positivt ståsted, hvor de kan kigge på sig selv fra, før de kan begynde at berøre alt det svære.

Jeg fokuserer derfor meget på at få udfoldet alle de alternative fortællinger, der er om barnet/den unges liv, deres relationer, deres handlinger og ikke mindst kompetencer, således at alt det svære er adskilt fra barnet/den unge – det er ikke barnet/den unge der er problemet i sig selv, men det er noget som kommer på besøg indimellem, i bestemte situationer.

Denne måde at tale om tingene på fratager barnet/den unge skyld og følelsen af forkerthed og bidrager med nye muligheder for at handle.

Det kan også gøre det nemmere for forældrene at håndtere, hvordan de kan støtte deres barn/den unge, når det svære kommer på besøg.

Børn og unge alt afhængig af alder har ofte glæde af visuelle udtryk, og jeg gør derfor gerne brug af billeder, tegning og brevskrivning – dette kan være eksisterende eller nogle vi sammen skaber undervejs.


Føler dit barn sig

• Trist uden at kende forklaringen.

• Har længere episoder med raseri uden at ”kunne styre det selv.

• Angst, bange, skoleværing og det uden at vide hvorfor?

• Føler sig alene, eller måske ked af jeres skilsmisse?

• Mobbet, i mistrivsel blandt venner.

• Eller på anden måde ser ud til at mistrives.