Priser

Regulering af priser pr. 01/01 - 2024

Individuelle samtaler

En sessions varighed (45-60 minutter). -800 kr.

Der gives 10% i studierabat eller til børn og unge under 16 år.

Familiesamtale varighed 2 sessioner (90-120 min) - 1500 kr.

Neurofeedback 750 kr.

Alle forløb er individuelle og tilpasset efter den enkeltes behov.

De fleste oplever en bedring efter 10 sessioner.

Mange oplever vedvarende effekt efter 20-30 sessioner.

Jeg anbefaler 4-6 samtaler i forbindelse med Neurofeedback forløb -

tilkøbes samtaler i forbindelse med Neurofeedbacktræning, er prisen 700 for en samtale.


Når man starter op i et forløb hos mig, starter man med minimum 20 sessioner.


Forløbene starter altid med en opstartssamtale, hvor vi kortlægger symptomer og

udfordringer. Her laver vi sammen en plan for forløbet

Opstartssamtale - og 1. træning tager 2 timer pris 1400 kr. (eller kan være en del af klippekort på 20. sessioner)


Klippekort 10 sessioner 7000 kr.

NADA -

Tilbydes i forbindelse med anden behandling, ring eller skriv for at høre mere.

Supervission af personalegrupper 1400 kr. eklsusiv moms (pr. påbegyndt time)

Udarbejdelse af statusskriv og eller deltagelse ved møder vedr. klienter 700 kr. ekslusiv moms (pr. påbegyndte klokke time)

Betaling

Efter hver samtale, medmindre andet er aftalt - der betales kontant eller med bankoverførsel

Klippekort betales ved 1. samtale/behandling

Ubrugte klip refunderes ikke


Afbud

Skal meldes senest om morgenen inden vores aftale,

hvis jeg sidder og venter på dig, og du udebliver - opkræves du fuldt honorar

·  

Bestilling af tid

Kan foregå via min hjemmeside - Book tid

– du kan også sende en mail for aftale om en opringning. 

HAR DU SPØRGSMÅL?

Send mig en mail