Familieterapi

Vi – I skal sammen arbejde med hvordan jeres families fortælling både kan være skabende, magtfulde, betydningsfulde og berigende, tyngede og problematisk.

Det kan være jer som forældres fortælling om jeres børn, børnenes egen fortælling om dem selv, de voksne om hinanden i familien, søskende og alle de andre signifikante og betydningsfulde bipersoner - relationer som familiemedlemmerne indgår i på kryds og tværs.

Sammen finder vi ud af hvordan I gerne vil være familie sammen, og samtidigt får I hjælp til at se og forstå ikke kun egne fortællinger, men også hinandens fortællinger.

I skal øve jer i at se hvad den anden/de andre har på sinde, have fokus på at være mere sammen uden at have fokus på at retfærdiggøre sig selv – og eller tale den anden ned igennem deres negative historier.


Hvem ser hvem, hvem er opmærksom på hvem og hvordan?


Temaer andre familier har bragt ind i samtalerummet er:

• For mange skænderier, for mange misforståelser. Svær sygdom hos far, mor eller børn.

• Adfærdsforstyrrelser forårsaget af Sklerose, ADHD, misbrugsproblematikker hos både børn og voksne.

• Angst, depression, mobning, skoleværing.

• Skilsmisser både før, under og efter – samarbejde, hvor skal børnene bo, hvordan kan vi samarbejde i respekten for og til vores børn. 

I den narrative praksis har familiesamtaler fokus på at skabe og genskabe samtalen, som gerne skulle genvinde tilliden til hinanden, respekten og troen på at man betyder noget for hinanden og gerne vil hinanden.