Parterapeutiske samtaler

Narrative samtaler med par tager udgangspunkt i parrets fælles relation, deres fælles historie og det der binder dem sammen. Par der oplever mange konflikter og kontraktbrud, kan have glæde af at arbejde med at blive i stand til at skabe kontakten igen, når det opstår afstand imellem dem.

Men også få en indsigt i, hvad det er der ligger bag konflikternes opståen. Par kan have mange gode grunde til at gå i parterapi.

Mange kommer i terapi med ønsket om at få parforholdet til at fungere og kan have glæde af at have en sparringspartner, der hjælper med at tale om det svære og sårbare.

Andre kan have glæde af, at arbejde med at lytte, spejle hinanden og på denne måde sikre, at de har forstået, hvad det er den anden part forsøger at fortælle, uden at de har en forforståelse, der forhindrer dem i at være til stede og være aktivt lyttende i forhold til den anden.

Uanset om et par kommer med den tanke, at de ikke nødvendigvis skal blive sammen, vil det være muligt opnå en bedre forståelse for, hvad det er der sker imellem dem.

Samarbejde

Hvis forholdet ikke skal fortsætte, og der er børn involveret, er det afgørende at parret kan samarbejde af hensyn til børnenes generelle trivsel.

Det er i en sådan situation af særlig betydning, at man som forældre gør en indsats for at komme til en fælles forståelse.

Det er vigtigt at få talt perspektiverne igennem og får handlet på problematikkerne ud fra et fælles ståsted, om muligt.

Et fælles ståsted er noget andet en jagten på enigheden, som det måske aldrig lykkes at finde.

Ofte er vores erfaringer som forældre og opdrager meget forskellige. Måske er det særligt svært at opdrage i perioder, hvor barnet er stødt ind i vanskeligheder med venner i skolen eller hvor jeres ung er eksperimenterende med stoffer.

Forældre ønsker altid at gøre det så godt de kan, men at finde frem til hvad der er det bedste, er ikke altid lige til.

Når vores børn ikke trives, oplever vi ofte det som meget stressende, det kan særligt udfordre os og parforholdet, hvis der ikke er tale om begge parters biologiske barn/ung.

Barnet har jo også ofte en anden forældre, som har betydning og som parret skal samarbejde med uanset – de forskelle der må være.

Temaer andre par har bragt ind i samtalerummet:

• For mange skænderier, for mange misforståelser, at I har mistet tilliden til hinanden.

• Sexlivet forandrer sig, opleves pludselig kompliceret og kan måske slet ikke fungere for den ene eller begge parter. 

• Svær sygdom/diagnose hos den en part eller hos jeres barn/ung.

• Misbrugsproblematikker i familien både hos forældre og/eller hos jeres barn.

• Børn, bekymringer for fælles børn, delebørn uenigheder om opdragelsen.