Supervision på arbejdspladsen

Hvad kan supervision være: Supervision er et samarbejde mellem supervisor og arbejdspladsens medarbejdere og eller ledelse.

Det kan omhandle:

• Samtale om sager.

• OpgaverKonkret vejledning i narrativ journalskrivning.

• Samarbejde med andre professionelle, hvordan de kan inddrages i møder.

• Samarbejde i personalegruppen.

• Undervisning både i den narrative tilgang, men også inddragelse af den mentaliserende tilgang.

• At kunne adskille mennesket fra problemet – eksternaliserende sprogbrug.

• Hvordan tale med en familie, par eller andre i en relation – ud fra de narrative ideer og perspektiver.

• Hvad vil det sige at lytte og stille spørgsmål, som professionel leder og medarbejder.

• Bevidning – hvordan få resonans og bevægelse i spil uden at komme til at manipulere med fortællingerne. 

Vær opmærksom på:

At en organisation har sjældent brug for oplæg, hvis der er samarbejds-vanskeligheder.

Her skal ikke moraliseres, men der kan med fordel tages initiativ til en kvalificeret og velforberedt organisationskonsultation, hvor der kan blive fortalt om de kvaler som tynger nogle, eller flere.

Negative fortællinger går ikke væk af at blive tiet ihjel, med de får derimod mulighed for at få tilført andre perspektiver ved at blive talt om i et fælles trygt rum. 

Team modeller: Jeg arbejder både med ideerne fra den narrative supervisor tilgang – STAFET modellen (fra DISPUK Anette og Allan Holmgren), bevidning (Michael White).

Som supervisor bestræber jeg mig på at tilpasse mig det I har brug for i jeres organisation. Det er vigtigt for mig at lære jer og jeres organisation godt at kende, og vil derfor gerne inviteres til møder og tage en snak med medarbejdere og ledere om hvordan jeg arbejder som supervisorer. Jeg gør meget ud af at tydeliggøre rammen for supervisionen fra gang til gang.

Jeg fortæller noget om den narrative og mentaliserende tilgang, som vi over tid deler sprog omkring i fremlæggelsen af familierne/borgerne/børnene/medarbejderne/lederne osv.

Jeg mener at samskabelsen gerne skal foregå i en ramme, som alle forstår.

Jeg ønsker at skabe en god supervisions kultur, hvor sparring og læring er i fokus – det ligger mig meget på sinde at gøre mit bedste for at lytte mig ind til hvad den enkle kan synes at have brug for i en given supervisions kontekst.

Supervision tilbydes til

• Opholdssteder

• Vuggestuer

• Børnehaver

• Skoler

• Plejefamilier

• Ledelsesteam

I behøver ikke vide noget om narrativ og mental-iserende teori og praksis for at modtage supervision på arbejdspladsen.

Jeg vil gøre mit for at lege levende med teorierne og gøre hverdagslivet og supervisionen lidt med eksotisk.

En konsultation kunne fx omhandle:

• Hvad gør at medarbejderne og ledere optaget af deres opgave?

• Hvad er bøvlet – hvad er fagligt berigende?

• Hvilken stemning ønskes (tilbage) på arbejdspladsen.

• Hvilke vigtige (fælles) fortællinger ønsker medarbejdere, mellemledere og ledere at fortælle?

• Hvilke fortællinger er vanskelige for organisationen, hvilken effekt har de for alle eller nogle? - eller – hvilke fortællinger er decideret svære og takle, og muligvis ses nedbryde samarbejdet?

• Hvad er ønsket og håbet for organisationen nu og på sigt? Konflikthåndtering mellem medarbejdere og eller ledelse.

• Kontakt mig gerne og hør nærmere og/eller bestil tid til supervision.