§54 Støtteperson

– til forældre med anbragte børn

Kommunen skal tilbyde en uafhængig støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af et eller flere børn – uanset om anbringelsen er med eller uden samtykke fra dig/jer som forældre. En §54 støtteperson bevilliges af familerådgiveren i kommunen.

En §54 støttteperson er gratis for forældrene, betales af kommunen – og støttepersonen skal ikke informere kommunen om, det der tales om og arbejdes med.

Målgruppe hos Lavvanghus kan være:

Særlige udsatte forældre, fx med sindslidelse ofte kombineret med misbrugsproblematikker og/eller tidligere eller nuværende kriminalitet – som har eller er ved at få anbragt et eller flere børn. 

§54 STØTTEPESONENS OPGAVER - Det primære er at opbygge et tillidsfuldt forhold mellem forældre og støtteperson. §54 støttepersonen kan være samtalepartner om problem-stillinger i forbindelse med anbringelsen, være lyttende og give omsorg.

Du/I kan fx. bruge en

§54 støtteperson til:

• At støtte jer i kontakten til jeres barn

• At tale om det følelsesmæssige ved anbringelsen

• At tale om det at være forældre til et anbragt barn

• At tale om, hvordan I kan forbedre de forhold, der førte til anbringelsen

• At tale om omstændighederne omkring anbringelsen

• At forberede og bisidde i møder vedr. anbringelsen, gennemgå og forstå dokumenter omkring anbringelsen – både forud for anbringelsen og løbende få rådgivning i forbindelse med samvær

• Blive styrket og blive støttet op i samarbejdet ml. forældre, plejefamilie og familie rådgiver

Du kan være sikker på:

• At jeg ikke har kontakt med din sagsbehandler eller andre uden din viden

• At jeg ikke skriver notater, udtalelser eller andet til kommunen

• At jeg har tavshedspligt og den overholdes

Hvordan får du en støtteperson?

• Kontakt mig for en uforpligtende samtale

• Kontakt din sagsbehandler

• Du/I vælger selv jeres støtteperson

Praktisk

Familierådgivningen skal bevillige §54 støttepersonsordningen

(periode + timetal)

Jeg taler kun med din familierådgiver eller andre efter aftale med dig

Jeg har ikke indflydelse på kommunens beslutninger vedr. dit barns anbringelse. 

Hvis du som forældre eller familierådgiver har behov for mere information omkring mit arbejde eller ydelser vedr. §54 støtteperson, er du velkommen til at kontakte mig via min mail birgit@lavvanghus.dk